Loading...

Vi utvecklar fastigheter

Development partner är en oberoende aktör som utvecklar fastigheter och genomför projekt för externa kunder, partners och för egen räkning.

Vårt fokus är affärsnyttan i slutprodukten och totalkostnaden för dess tillblivande, genom proaktivitet och helhetssyn.

Vårt mål är att utveckla bygg- och fastighetsbranschen för långsiktigt smartare lösningar. Vår arbetsmetodik bygger på samverkan av flera discipliner där gemensamma målbilder utgör grunden.


Tjänster

Genomförande

Du har en fastighet (bebyggd eller obebyggd) och behöver hjälp med att ta fram en affärs- och projektidé. Som oberoende partner kan vi bidra med en realiserbar affärsplan. Arbetet kan ske antingen som riskdelande partner eller som konsult.

Rådgivande

Det är i tidiga skeden i projektet som möjligheterna till förändring är som störst. Vi kan ge en second opinion på ert projekt. Vi ser då till helheten, fastighetens ändamål och affärsnytta men även vägen dit. I vår slutrapport pekar vi därför inte bara på detaljer utan kan även föreslå en helt ny vision, en vision som kan bli en än bättre affär.

Utveckling i egen regi

Vi lever gärna som vi lär. Därför tar vi egna initiativ då vi ser potential och möjligheter i att utveckla eller skapa en ny fastighet. Vi är medvetna om att ensam inte är stark utan söker då samarbetspartners för fortsatt utveckling och genomförande.

Vår styrka = [kompetens × erfarenhet × vilja]

Läs mer

Hör gärna av dej eller titta förbi!

Ring

+46 765 55 83 60

Titta förbi

Sven Hultins plats 1-2
412 58 Göteborg

Alt

Development partner stödjer tidningen Faktum som arbetar för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap. Läs mer om Faktums viktiga arbete här.

Våra värderingar

Allt vårt arbete baserar sig på medvetet valda värderingar; helhetssyn, nyfikenhet, enkelhet, respekt och generositet. Dessa genomsyrar allt vi gör, från analysen, vid målformuleringen och i processen.